Ropica Górna cerkiew - Szlakiem Architektury Drewnianej - 2016/05

 

  Szlakiem Architektury Drewnianej - Cerkiew św. Michała Archanioła w Ropicy Górnej 2016/05. 

 


 Cerkiew św. Michała Archanioła w Ropicy Górnej .

Cerkiew wzniesiona w 1813 lub 1819 r. w Ropicy Górnej.

Na przełomie XIX i XX w. została przebudowana, pierwotne kopuły zastąpiono dachami kalenicowymi.

Obecnie świątynia należy do parafii w Małastowie.

Cerkiew trójdzielna, z prezbiterium węższym od nawy.

Babiniec jest częściowo skryty pod pochyłą wieżą.

Nawa nakryta dachem dwuspadowym, prezbiterium – trójspadowym.

Na kalenicach dachów wznoszą się wieżyczki zwieńczone małymi baniami.

Wnętrze nakryte jest płaskimi stropami ozdobionymi ornamentalną dekoracją malarską ze sceną Przemienienia na Górze Tabor.

Najcenniejszym elementem jest kompletny rokokowy ikonostas z XVIII w.

  Zdjęcia plenerowe z wyjazdu - Szlakiem Architektury Drewnianej.


Galeria: 

 

 


Panoramy:

 

 


 

Hits: 603