Gorajec cerkiew - 2018/10 Szlakiem Architektury Drewnianej

 

Cerkiew pw. Narodzenia NMP w Gorajcu - 2018/10

 

Gorajec.

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia NMP, jedna z najstarszych w Polsce, wzniesiona w 1586 jako cerkiew filialna parafii w Żukowie.

Obecnie stanowi ona obiekt parafii w Cieszanowie.

Zaliczana jest do obiektów położonych przy szlaku architektury drewnianej.

Do zabytków wsi należy także XIX-wieczna kaplica oraz cmentarz greckokatolicki.


 

 2018/10

 

Wyjazd plenerowy Szlakiem Architektury Drewnianej. 


 

 

 

Hits: 596