Radruż cerkiew - 2018/10 Szlakiem Architektury Drewnianej

Cerkiew św. Paraskewy w Radrużu - 2018/10  

 

Radruż.

Cerkiew św. Paraskewy w Radrużu.

Zabytkowa prawosławna cerkiew (następnie greckokatolicka, obecnie muzealna) w Radrużu w powiecie lubaczowskim z XVI w.

W 2013 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz z innymi drewnianymi cerkwiami w Polsce i na Ukrainie.

Włączona do podkarpackigo Szlaku Architektury Drewnianej.

Unikatowy zespół cerkiewny o charakterze obronnym z końca XVI w.

W jego skład wchodzi drewniana cerkiew o charakterze późnogotyckim pod wezwaniem św. Paraskewy, wolno stojąca dzwonnica oraz murowany, obronny dom diaka.

Całość otoczona jest kamiennym murem z połowy XIX w., zwieńczonym gontowym daszkiem.


 

 

Wyjazd plenerowy Szlakiem Architektury Drewnianej. 

Wszystkie zdjęcia obiektu:  Radruż


 

 

 

Hits: 540