Radruż 2 cerkiew - 2018/10 Szlakiem Architektury Drewnianej

 

Cerkiew  pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Radrużu - 2018/10  

 

Radruż - Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy

Cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy została wybudowana na lewym brzegu potoku Radrużka w 1931 roku.

Świątynia posiada układ trójdzielny, z dużą ośmioboczną kopułą nad nawą główną.

Wszystkie ściany tej konstrukcji kryte są gontem.

Cerkiew w dniu dzisiejszym jest wykorzystywana do celów religijnych jako kościół filialny w rzymskokatolickiej parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu-Zdroju.

We wnętrzu cerkwi znajduje się XVIII wieczny obraz Matki Bożej Śnieżnej.


 Szlak Architektury Drewnianej.

 


 

 

Wyjazd plenerowy Szlakiem Architektury Drewnianej. 

Wszystkie zdjęcia obiektu:  Radruż 2


 

 

 

Hits: 468