Dubicze Cerkiewne - Cerkiew Opieki Matki Bożej - 2021/06

 

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Dubiczach Cerkiewnych - 2021/06.

 

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Dubiczach Cerkiewnych - (2021-06-20).

Cerkiew pod wezwaniem Opieki Matki Bożej – prawosławna cerkiew parafialna w Dubiczach Cerkiewnych. Należy do dekanatu Kleszczele diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Pierwsza świątynia powstała w 1593, co potwierdza przywilej Zygmunta II Augusta. Następna wzmianka pisana o cerkwi znajduje się w dokumencie „z wizyty generalnej cerkwi dubickiej 1727”. Obecna cerkiew (na fundamentach poprzedniej z 1729, spalonej w 1941), wzniesiona została w latach 1946–1954 dzięki ofiarności miejscowej ludności. Konsekracja świątyni miała miejsce 14 października 1955 r.

Na początku lat 90. XX w. cerkiew została gruntownie wyremontowana.

Budowla drewniana, o konstrukcji zrębowej, orientowana, szalowana, trójdzielna. Nawa na planie kwadratu. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie. Nad kruchtą góruje wieża-dzwonnica. Dachy cerkwi blaszane. Wieża zwieńczona kopulastym hełmem. Nad nawą dach jednokalenicowy z wieżyczką na planie kwadratu, zwieńczoną kopulastym hełmem. Nad prezbiterium dach jednokalenicowy, również z wieżyczką na planie kwadratu zwieńczoną kopulastym hełmem. Wewnątrz strop o przekroju trapezu. Ikonostas z 1992 (poprzedni został przeniesiony do cerkwi w Jelonce).

 

   

   


 

 

Hits: 190