Benuśka (Beňuška - 1542 m) - Tatry Niżne - 2023/04

 

Tatry Niżne - Banuśka (Beňuška - 1542 m)  - (Słowacja) - 2023/04.

  

Tatry Niżne - Banuśka (Słowacja).

Beňuška (1542 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji. Wznosi się w ich wschodniej części, w tzw. Kráľovohoľskich Tatrach, w bocznym grzbiecie oddzielającym dolinę Štiavnička od doliny Hronu.

Jest to jeden z wyższych szczytów Kráľovohoľskich Tatr. Od północno-wschodniej strony sąsiaduje z bezimiennym wierzchołkiem 1434 m, od południowo-zachodniej z Kečką (1529 m). Beňuška i Kečka położone są blisko siebie i oddzielone bardzo płytką przełączką, tak, że tworzą jeden masyw. Od Beňuški w zachodnim kierunku odchodzi krótki grzbiet oddzielający dwie dolinki będące odgałęzieniami Štiavnički: Široká dolina i Báchlač. Południowo-wschodnie zbocza Beňuški opadają do Beňušskiej doliny.

Beňuškę porasta las, jedynie na szczycie znajduje się niewielka polana. W 2019 roku duża część zboczy jest bezleśna. Są to skutki wielkiej wichury, która powaliła las. Tylko najwyższe partie szczytu znajdują się w obrębie Parku Narodowego Niżne Tatry, większa część stoków jest poza granicami parku.

Mapa trasy:  Trasa (mapy.cz)


 

2022-04-22.


Tatry Niżne - Banuśka (Beňuška - 1542 m) (Słowacja).

 

 

Panoramy

 

 

 

 


 

 

Powiązane artykuły

Jesteś TUTAJ