Budynin


Zdjęcia:


2017/07


Starsze:


Cerkiew Niepokalanego Poczęcia NMP w Budyninie.

 

Cerkiew greckokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, obecnie kościół filialny rzymskokatolicki pw. Opieki NMP, należący do parafii w Machnówku.
Wzniesiona w 1887 r., z zachowaniem tradycji dawnego budownictwa cerkiewnego, na miejscu drewnianej cerkwi istniejącej już w 1774 r.
Budowla jest orientowana, drewniana, konstrukcji zrębowej, zwęgłowana na jaskółczy ogon, na podmurowaniu ceglanym.
Bryła cerkwi jest trójdzielna: prezbiterium zamknięte trójbocznie, szersza nawa oraz węższy, równej szerokości z prezbiterium, babiniec, wszystkie kwadratowe.
Do prezbiterium od strony północnej i południowej dostawiono dwie kwadratowe zakrystie.
Poszczególne części przykryte są ośmiopolowymi kopułami z latarniami, a kopuły wsparte są na ośmiobocznych, wysokich tamburach.
Wewnątrz w kopułach znajdują się ośmiopolowe, pozorne sklepienia, w zakrystiach natomiast stropy.
Z zewnątrz w dolnej części widoczny jest wydatny okap wsparty na występujących belkach zrębu, ponad nim ściany oszalowane są deskami.
Od strony zachodniej znajduje się balkon wsparty na czterech belkach oraz podparty dwoma słupami ujmującymi otwór wejściowy, kryty daszkiem pulpitowym podtrzymanym czterema słupami.
W wejściu od strony zachodniej drzwi klepkowe, nad nimi zapisana jest data budowy cerkwi.
Kopuły, pulpitowe dachy nad zakrystiami i zadaszenia kryte są blachą.
Wewnątrz znajduje się polichromia o tradycjach barokowych, wykonana w 1892 r., z iluzjonistycznymi motywami architektonicznymi oraz przedstawieniami figuralnymi.
Zachowały się dwa ołtarze boczne rokokowo-ludowe z XIX w., z ikonami malowanymi na desce:
Chrystusa Pantokratora i Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zapewne z II połowy XVIII w., gruntownie przemalowanymi.
Ponadto w skład wyposażenia cerkwi wchodzą ławki i stalle z przełomu XVIII i XIX w., przeniesione z kościoła dominikanek w Bełzie, a także pacyfikał o tradycjach barokowych, zapewne z XIX w.
Ikona Deesis malowana na desce z I połowy XVIII w., mocno zniszczona, umieszczona jest na zewnętrznej ścianie zakrystii.


 Szlak Architektury Drewnianej.


 

Powiązane artykuły

Jesteś TUTAJ