Chłopiatyń


Zdjęcia:


2017/07 

 


Starsze:


Cerkiew Zesłania Ducha Świętego w Chłopiatynie.

Cerkiew Zesłania Ducha Świętego w Chłopiatynie - dawna cerkiew, początkowo unicka, następnie prawosławna, po II wojnie światowej zaadaptowana na kościół rzymskokatolicki, w Chłopiatynie.

Drewniana cerkiew została wzniesiona w latach 1863-1864 na potrzeby wiernych obrządku unickiego.

W 1875, po likwidacji unickiej diecezji chełmskiej i przymusowym włączeniu jej wiernych do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego przejęła ją parafia prawosławna.

Po II wojnie światowej obiekt trafił do Kościoła katolickiego i został przemianowany na kościół filialny parafii rzymskokatolickiej w Żniatynie.

Budynek jest trójdzielny, o konstrukcji zrębowej, z trzema kopułami. Nad wejściem do obiektu znajduje się balkon.

Również ponad drzwiami wyryto datę wzniesienia cerkwi oraz umieszczono napis fundacyjny.

We wnętrzu świątyni zachował się ikonostas, chorągwie procesyjne i ołtarz z przełomu XVIII i XIX stulecia.

Ściany pokrywają polichromie ukazujące świętych w otoczeniu motywów geometrycznych i architektonicznych.

Patronami ołtarzy bocznych w obiekcie są Chrystus Pantokrator i św. Mikołaj.


Szlak Architektury Drewnianej.


 

Powiązane artykuły

Jesteś TUTAJ