Chotylub


Zdjęcia:


2018/10


2016/04


CmentarzChotylub.

Cerkiew Pokrow Najświętszej Marii Panny w Chotylubiu, drewniana cerkiew, zbudowana w latach 1886?1888.

Dawna cerkiew greckokatolicka położona jest na nieznacznym wzniesieniu pośrodku wsi, przy drodze z Cieszanowa do Brusna.

Świątynia jest orientowana, trójdzielna, konstrukcji zrębowej.

Węgły łączone na rybi ogon z rysiami podpierającymi okap osłaniający zrąb.

Ściany nad okapem oszalowane pionowym deskowaniem.

Podwalina położona na podmurówce z kamienia łamanego.

Centralną, najwyższą część stanowi kwadratowa nawa z ośmioboczną kopułą na tamburze zwieńczoną latarnią.

Od wschodu znajduje się węższe, prostokątne prezbiterium z małą zakrystią od północy. Nad prezbiterium mieści się nieco mniejsza kopuła, zwieńczona cebulastym hełmem, nad kopułami żeliwne krzyże.

Od zachodu do cerkwi przylega kwadratowy babiniec.

Dachy, kopuły i okap kryte są blachą. W babińcu i zachodniej części nawy jest chór muzyczny.

Wewnątrz zachowało się wyposażenie z XVII?XIX w., m.in. ikonostas.

W pobliżu cerkwi znajduje się trójarkadowa dzwonnica parawanowa, zbudowana na pocz. XX w. z kamienia łamanego, otynkowana, remontowana w 1986, obecnie bez dzwonów.


 Szlak Architektury Drewnianej.


 

Powiązane artykuły

Jesteś TUTAJ