Hoszów


Zdjęcia:Hoszów.

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja wzniesiona w 1939 roku, obecnie kościół rzym.-kat. pw. bł. Bronisławy.

Świątynia należy do grupy zabytków, których forma ukształtowała się w wyniku poszukiwań stylistycznych, mających doprowadzić do wypracowania form tzw. uniwersalnego stylu narodowego.

Podobnym zjawiskiem w polskiej tradycji kulturowej tego czasu jest styl zakopiański?.


 Szlak Architektury Drewnianej. 


 

Hits: 3074