Końskie


Zdjęcia:


 


Końskie.

Cerkiew Przemienienia Pańskiego w Końskich - parafialna drewniana cerkiew greckokatolicka w Końskich, wybudowana w 1927 na miejscu wcześniejszej cerkwi z 1832, która spłonęła w 1912.

Cerkiew w Końskich była cerkwią parafialną, posiadała cerkwie filialne w Witryłowie i Krzywem. Do parafii należała również od 1928 filialna cerkiew w Krzemiennej.

Pierwszy budynek sakralny na tym miejscu został spalony w 1912, nową cerkiew wzniesiono w 1927. Funkcje świątyni greckokatolickiej pełnił do akcji przesiedleńczej w 1947 r. (Akcji Wisła), kiedy został oddany ludności katolickiej obrządku łacińskiego.

Cerkiew w Końskich posiada konstrukcję zrębową, została wzniesiona na planie krzyża greckiego z centralnie usytuowaną pojedynczą kopułą.

Większość obecnego wyposażenia obiektu pochodzi z innych zabytkowych cerkwi w powiecie brzozowskim - późnobarokowy ołtarz główny pierwotnie znajdował się w cerkwi w cerkwi w Uluczu, dwa boczne ? w Krzywem. Historyczną wartość posiadają również lichtarze (XVIII i XX w.), ludowy rzeźbiony krucyfiks (XIX w.), krzyż ołtarzowy (XVIII w.), szafa zakrystyjna (1 poł. XIX w.), pozłacane drewniane lichtarze (XVIII w.) i lichtarze cynowe (XX w.).

Dzwonnica parawanowa jest murowanym obiektem wolnostojącym, znajduje się w niej jeden dzwon odlany w roku 1712.


Szlak Architektury Drewnianej. 

 

Powiązane artykuły

Jesteś TUTAJ