Korczmin


Zdjęcia:


2017/07

 


Starsze:

 


Cerkiew Objawienia Pańskiego w Korczminie. 

Cerkiew Objawienia Pańskiego w Korczminie – drewniana parafialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Korczminie.

Cerkiew została wzniesiona w 1658. Do parafii należały filialne cerkwie w Machnówku i Krzewicy. Parafia należała do dekanatu bełzkiego, po I wojnie światowej do dekanatu uhnowskiego.

Z Korczmina pochodzi znana w okolicy i uważana za cudowną ikona Matki Boskiej, którą umieszczono tu ok. połowy XVII w. Obecnie obraz znajduje się w greckokatolickiej cerkwi Narodzenia NMP w Lublinie, a na miejscu znajduje się jego kopia.

Po 1947 przez kilka lat świątynia była używana jako kościół filialny parafii rzymskokatolickiej w pobliskim Machnówku. Od I połowy lat 50. XX wieku pozostawała opuszczona przez blisko 40 lat.

W 1990 rozpoczęto prace konserwatorskie przy obiekcie, zainicjowane przez Społeczną Komisję Opieki na Zabytkami Sztuki Cerkiewnej. Cerkiew rozebrano, wymieniono elementy zniszczone i zakonserwowano pozostałe, a w 1994 rozpoczęto jej ponowne stawianie. W kwietniu 2002 Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie przekazał cerkiew na rzecz parafii greckokatolickiej Narodzenia NMP w Lublinie. Rekonsekracja cerkwi odbyła się 28 sierpnia 2004.

W pobliżu cerkwi znajduje się czworoboczna dzwonnica z połowy XIX wieku oraz cmentarz z dziewiętnastowiecznymi nagrobkami bruśnieńskimi.


Szlak Architektury Drewnianej. 


 

Powiązane artykuły

Jesteś TUTAJ