Liski


2017/07


Kościół św. Mikołaja w Liskach.   

Rzymskokatolicki kościół w Liskach, zbudowana jako cerkiew greckokatolicka, następnie prawosławna.

Świątynia użytkowana jest jako kościół filialny parafii w Przewodowie.

Źródła historyczne podają, że w Liskach już w 1531 istniała cerkiew. W 1761 była to cerkiew Jana Chrzciciela i należała do dekanatu waręskiego. Obecnie istniejącą drewnianą świątynię wzniesiono w 1872 z fundacji Jana Krzyżanowskiego jako cerkiew unicką także pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Już po trzech latach, wskutek likwidacji unickiej diecezji chełmskiej, obiekt przejęła parafia prawosławna. Po 1947 obiekt przejęty przez kościół katolicki. W 1981 rozebrano zakrystię północną, a w 1983 dokonano nieznacznego remontu. Remont generalny kościoła przeprowadzono w 2000.


 Szlak Architektury Drewnianej.


 

Powiązane artykuły

Jesteś TUTAJ