Miękisz Stary


Zdjęcia:


2016/04

 


 Starsze:

 


Miękisz Stary.

Dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra Męczennika, wzniesiona w 1701 r.

Przebudowana w 1923 r. (m.in. wzniesiono nowy babiniec z przedsionkiem, a do sanktuarium dobudowano zakrystię).

Od 1947 r. nieużytkowana. W latach 60. XX w. zmieniona na magazyn. W 1987 r. uszkodzona w wyniku pożaru.

Remont z odtworzeniem pierwotnego wyglądu części zachodniej przeprowadzono w latach 1990-1994.

Obiekt należy do grupy tradycyjnych świątyń drewnianych Kościoła Wschodniego.

Jej układ przestrzenny ? plan trójdzielny i jednokopułowa bryła wyraźnie nawiązuje do najstarszych cerkwi drewnianych z XVI-XVII w.


 Szlak Architektury Drewnianej.


 

Powiązane artykuły

Jesteś TUTAJ