Narew cerkiew


Zdjęcia:


 

Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi.

2021-06-19

 

 

   

Panoramy

 There are no images in the gallery.  

 

Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego – prawosławna cerkiew parafialna w Narwi.

Należy do dekanatu Narew diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Prawosławna cerkiew w Narwi odnotowywana jest w źródłach w XVI w.

Po zawarciu unii brzeskiej miejscowa parafia przyjęła jej postanowienia najpóźniej w 1635.

Najstarsza świątynia parafialna funkcjonowała do drugiej połowy XVIII w., gdy z powodu bardzo złego stanu technicznego wzniesiono na jej miejscu nową.

Wyposażenie unickiej cerkwi w Narwi było w tym okresie poważnie zlatynizowane.

Zachowane opisy inwentarzowe wskazują, że w świątyni nie było ikonostasu (chociaż prawdopodobnie zachowano niektóre ikony z okresu prawosławnego), wstawiono do niej natomiast ołtarze boczne, a w ołtarzu głównym znajdował się typowo zachodni wizerunek Matki Boskiej Bolesnej.

Elementy te pozostały w cerkwi także po 1839, gdy na mocy postanowień synodu połockiego przeszła ona, razem z całą diecezją, do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Ikonostas został wstawiony do narewskiej świątyni dopiero w 1868. Utrzymywał się również kult obrazu Matki Boskiej Bolesnej.

Pounicka cerkiew została w latach 80. XIX w. przeniesiona na cmentarz w Narwi, na jej miejscu zaś zbudowano nową świątynię.

Na początku XX w. uczęszczało do niej ponad 3 tys. wiernych.

Działalność parafii zamarła w 1915 wskutek bieżeństwa. Ewakuowani ze wsi prawosławni zabrali ze sobą szczególnie czczone w świątyni wizerunki, które nigdy nie wróciły do Narwi.

Po 1918 cerkiew została ponownie otwarta i odtąd jest nieprzerwanie czynna.

W 1990 budynek został poważnie uszkodzony przez pożar, który zniszczył jego zabytkowe wnętrze.

Odrestaurowaną cerkiew ponownie konsekrowano cztery lata później.

 


 

 

Powiązane artykuły

Jesteś TUTAJ