Nowe Brusno

 


Zdjęcia:


 2018/10

 


 2016/04

 


Starsze: 


Nowe Brusno.

Drewniana cerkiew pw. św. Paraskewy jest jedną z najstarszych w regionie.

Data jej budowy nie została dokładnie ustalona, powstała najwcześniej w 1676 a najpóźniej w 1790 r.

Udokumentowana jest tylko data przebudowy w latach 1903-1906 r.

Jest to budowla trójdzielna, konstrukcji zrębowej, oszalowana deskami.

Każda z części nakryta jest dużą kopułą z latarnią.

Ośmioboczne kopuły i bębny pokryte są blachą.

Pierwotnie nad babińcem znajdowała się kaplica z galerią arkadową od zewnątrz.

Budowla otoczona była wokół zadaszeniami i sobotami.

W 1873 r. do sanktuarium dostawiono zakrystię, a w 1903 r. przekształcono bryłę budowli (wzniesiono nowy babiniec, zmieniono profile kopuł i zlikwidowano zadaszenie).

Była to filialna cerkiew greckokatolickiej parafii w Bruśnie Starym, po wojnie nieużytkowana i zdewastowana, w latach 90. XX w. rozpoczęto prace konserwatorskie.


 Szlak Architektury Drewnianej.


 

Hits: 3080