Radruż


Zdjęcia:


 2016/04

 


Starsze: 


Radruż.

Unikatowy zespół cerkiewny o charakterze obronnym z końca XVI w.

W jego skład wchodzi drewniana cerkiew o charakterze późnogotyckim pod wezwaniem św. Paraskewy, wolno stojąca dzwonnica oraz murowany, obronny dom diaka.

Całość otoczona jest kamiennym murem z połowy XIX w., zwieńczonym gontowym daszkiem.


 Szlak Architektury Drewnianej.


 

Hits: 1062