Radruż 2

 


2018/10

  


2016/04

 


Radruż - Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy

Cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy została wybudowana na lewym brzegu potoku Radrużka w 1931 roku.

Świątynia posiada układ trójdzielny, z dużą ośmioboczną kopułą nad nawą główną.

Wszystkie ściany tej konstrukcji kryte są gontem.

Cerkiew w dniu dzisiejszym jest wykorzystywana do celów religijnych jako kościół filialny w rzymskokatolickiej parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu-Zdroju.

We wnętrzu cerkwi znajduje się XVIII wieczny obraz Matki Bożej Śnieżnej.


 Szlak Architektury Drewnianej.


 

Hits: 2462