Równia


 


Cerkiew Opieki Matki Bożej w Równi.

Cerkiew w Równi powstała w pierwszej połowie XVIII wieku.

Jako świątynia greckokatolicka funkcjonowała do 1951, kiedy ukraińscy mieszkańcy wsi zostali z niej wysiedleni.

W następnych latach porzucona świątynia była wykorzystywana jako magazyn.

Mimo tego w latach 60. XX wieku duża część jej wyposażenia była jeszcze w dobrym stanie, toteż obiekt został wpisany na listę zabytków, a zachowane w nim: ikonostas z XVII w., cztery ikony powstałe w następnym stuleciu oraz siedem chorągwi procesyjnych trafiły do muzeum w Łańcucie.

W 1969 miejscowi wierni Kościoła rzymskokatolickiego, bez zgody administracji państwowej, rozpoczęli adaptację budynku cerkwi na kościół, umieszczając w jej wnętrzu zupełnie nowe obiekty liturgiczne.

Oficjalnie obiekt przekazano Kościołowi łacińskiemu dopiero trzy lata później. 

Szlakiem Architektury Drewnianej.


 

Powiązane artykuły

Jesteś TUTAJ