Siemuszowa


Zdjęcia:


 


Siemuszowa.

Cerkiew została wzniesiona w 1841.

Wewnątrz zachował się klasycystyczny ikonostas z II połowy XIX wieku, na ścianach babińca i nawy znajduje się polichromia figuralna.

Cerkiew prezentuje typ budownictwa ludowego w duchu klasycystycznym z wyraźnymi pierwiastkami latynizacji przejawiającymi się w nawiązaniu do tradycyjnego nurtu architektury sakralnej okresu józefińskiego.

Jest to budynek o konstrukcji zrębowej, dwudzielny, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, nakryty dwukalenicowym dachem zwieńczonym baniastym hełmem.

Od zachodu do cerkwi dobudowana jest szkieletowa wieża nakryta dachem namiotowym, również z hełmem.

W przedłużeniu prezbiterium murowana zakrystia.

Cerkiew należała do parafii greckokatolickiej w Tyrawie Solnej.

Od 1946 jest to filialny kościół rzymskokatolicki pw. Chrztu Pańskiego, remontowany w 1978.


 Szlak Architektury Drewnianej. 


 

Hits: 2543