Sulimów


2017/07


Cerkiew św. Jana Ewangelisty w Sulimowie.  

Cerkiew św. Jana Ewangelisty w Sulimowie – dawna cerkiew greckokatolicka i prawosławna postawiona w 1867.

Od 1954 użytkowana jako kościół filialny rzymskokatolickiej parafii w Hulczach.

Cerkiew unicka (greckokatolicka) pw. św. Jana Ewangelisty wzniesiona została w 1867. W 1875 została zamieniona na prawosławną, po 1945 rekoncyliowana. W 1954 przejęta przez kościół rzymskokatolicki i remontowana. Oszalowano ganek i zmieniono na przedsionek z wejściem od frontu. W 1964 ośmiopołaciową kopułę zwieńczoną pseudo-latarnią z cebulkowatym hełmem zastąpiono spłaszczonym daszkiem. Następny remont wykonany bez zezwolenia konserwatorskiego w latach 1981-1982 pozbawił cerkiew charakterystycznych cech pierwotnych. Zmieniono wówczas szalunek, usunięto zadaszenia (soboty, opadania), dostawiono z frontu drugi przedsionek, do południowej ściany nawy i prezbiterium dobudowano salę katechetyczną, zmieniono w nawie dawne okna na okna zdwojone. Ikonostas został rozebrany i złożony w sali katechetycznej.


 Szlak Architektury Drewnianej.


 

Powiązane artykuły

Jesteś TUTAJ