Trześcianka cerkiew


Zdjęcia:


Cerkiew św. Michała Archanioła w Trześciance.

2021-06-20.

 

 

   

Panoramy

 There are no images in the gallery.  

 

Cerkiew św. Michała Archanioła – prawosławna cerkiew parafialna w Trześciance. Należy do dekanatu Narew diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Pierwsza cerkiew prawosławna w Trześciance istniała w XVI w., jednak jej położenie jest niemożliwe do ustalenia. W I połowie XVIII w. była to już świątynia unicka. Dokument z 1773 mówi o drewnianej świątyni pod wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła. W 1797 należała do dekanatu bielskiego diecezji supraskiej, zaś w 1804 świątynia ta była jedną z 19 cerkwi parafialnych w dekanacie podlaskim diecezji metropolitalnej. Do świątyni uczęszczali wierni z Trześcianki, Soc, Białek, Saków, Ogrodników, Iwanek, łącznie 873 osoby.

W architekturze cerkwi w Trześciance, podobnie jak w innych świątyniach tego wyznania na Podlasiu, wyraźne były wpływy obrządku łacińskiego. Protokół wizytacji parafii z 1725 wskazuje, że w prezbiterium obiektu nie było już typowego dla obrządku bizantyjskiego stołu ofiarnego (żertwiennika), natomiast w 1773 wskazywano, że cerkiew nie posiadała ikonostasu, a jedynie drewniane malowane carskie wrota. Do nawy świątyni wstawiono ławki. Na wyposażeniu obiektu znajdował się również obraz św. Franciszka z Asyżu.

Planując stopniową likwidację Kościoła unickiego i przejście jego wiernych do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, unicki biskup wileński Józef Siemaszko wytypował w 1834 w każdym dekanacie najznaczniejsze i najzamożniejsze świątynie tego wyznania. Cerkiew w Trześciance zaliczono do szesnastu takich świątyń w obwodzie białostockim. Jednak rok później budowla sakralna uległa zniszczeniu wskutek pożaru. Nie odbudowano jej, a parafię zlikwidowano, przyłączając wyznawców do parafii w Puchłach

 


 

 

Powiązane artykuły

Jesteś TUTAJ