Boćki


Zdjęcia:


 

Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej w Boćkach.

2021-06-19

 

 

   

Panoramy

 There are no images in the gallery.  

 

Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej – prawosławna cerkiew parafialna w Boćkach.

Należy do dekanatu Bielsk Podlaski diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Mieści się w centrum wsi, przy Placu Armii Krajowej.

Prawosławna parafia w Boćkach istniała od początku XVI w., po podpisaniu aktu unii brzeskiej przyjęła jej postanowienia.

Początkowo unicka świątynia we wsi była budowlą drewnianą.

Murowaną cerkiew tego obrządku wzniesiono (według różnych źródeł) w XVIII w., w latach 1819–1824 lub w 1820. W 1839, na mocy postanowień synodu połockiego, miejscowa parafia została włączona do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Po powstaniu styczniowym z inicjatywy naczelnika powiatu bialskiego Ignacego Borejszy budynek został przebudowany w ten sposób, by uległa zatarciu jego pierwotna architektura, a obiekt upodobnił się do cerkwi prawosławnych na ziemiach rdzennie rosyjskich.

Budowla została uszkodzona podczas I wojny światowej.

W niepodległej Polsce funkcjonowała początkowo jako filia parafii św. Michała Archanioła w Bielsku Podlaskim, a od 1929 – ponownie jako cerkiew parafialna.

Poważne straty poniosła w czasie II wojny światowej, gdy na skutek niemieckiego ostrzału zawaliły się obie wieże i dach.

W 1943 została prowizorycznie zrekonstruowana.

Pierwotny wygląd obiektu przywrócono w czasie gruntownej renowacji w latach 1999–2002.

Jest to jedyna na terenie Podlasia prawosławna murowana cerkiew dwuwieżowa.

 


 

 

Powiązane artykuły

Jesteś TUTAJ