Bagna Obary


Bagna Obary - okolice Biłgoraja - 2018/04.

Galeria: 

 

 


Panoramy:

 

 

 


Rodzinny wyjazd rowerowy. 

Okolice Biłgoraja.

 

Rezerwat przyrody "Obary" - opis:

Rezerwatem przyrody uznano obszar Kotliny Śródleśnej będącej prawdopodobnie "oczkiem" polodowcowym o pow. 82,25 ha. 

Mając na celu zachowanie fragmentów torfowiska przejściowego i wysokiego ze zbiorowiskami roślinnymi typu borealnego.